Käkisalmi-säätiö tukee vuosittain avustuksilla ja apurahoilla käkisalmelaista ja karjalaista kulttuurityötä sekä karjalaisia perinteitä tutkivaa, dokumentoivaa ja tallentavaa työtä. Tukea myönnetään hakemuksesta mm. yhteisöille, laitoksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille ja työryhmille.

Jaettavat tuet ovat keskimääräisesti 500 – 3 000 euroa.

Tuen jakamisen perusteena on Käkisalmi-säätiön säännöt ja toiminnan tarkoitus, säännöistä ei voida poiketa.

”2 § Käkisalmi-säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Käkisalmen maalaiskunnan ja kaupungin asukkaiden ja heidän perillistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään. Aineellista tukea voivat saada henkilöt, yhteisöt, laitokset ja yritykset, jotka toiminnallaan ovat edistäneet tai edistävät säätiön tarkoitusperiä.”

Tukimuotoina ovat vuosittaiset toiminta-avustukset ja eri hankkeille kohdennettavat tuet ja apurahat.

Apuraha- ja hankekohtaista tukea voi hakea helmi-huhtikuussa ja myönnetyt tuet ja apurahat jaetaan vuosittain syyskuussa.

Erikseen sovittaessa tukihakemuksen voi tehdä myös muulloin, jolloin mahdollinen tuki myönnetään harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee ilmetä tuen hakijan henkilöllisyys/oikeellisuus, tuen käyttötarkoitus, muu rahoitus ja rahoituksen tuleva käyttöaika.

Käkisalmi-säätiö edellyttää kohdennetun tuen tai apurahan saajia raportoimaan varojen käytöstä. Eritelty raportti tukivarojen käytöstä tulee toimittaa säätiölle sen vuoden loppuun mennessä, kun tuen käyttöaika on päättynyt.

Lisätietoja

Kari Kaikkonen
044 7360 206
Lähetä sähköpostia.

 

Hae tukea alla olevalla lomakkeella.

Yhdistys, organisaatio, yritys, henkilö
044 123 456
Perustelusta tulee käydä ilmi kuinka hakemus täyttää säätiön toiminnan tarkoituksen tuen jakamisesta. Käyttötarkoitus vaalii käkisalmelaista/karjalaista yhteishenkeä ja tukee karjalaisuuteen liittyviä henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiä.
Categories: Ajankohtaista

fiFinnish