Käkisalmi-tunnustuspalkinto Mikko Eroselle

Käkisalmi-tunnustuspalkinto on perustettu vuonna 2015 suomalaisille yksityishenkilöille, yhteisöille tai järjestöille tunnustukseksi ansiokkaasta työstä käkisalmelaisuuden hyväksi.

Käkisalmi-säätiön tunnustuspalkinto numero 6 on myönnetty filosofian maisteri Mikko Eroselle kiitollisuuden ja arvostuksen osoituksena perinteen vaalimisesta.

Perinnekurssi Heinolan koululaisille

Perinnetutkija Mikko Eronen on suunnitellut ja koonnut yhteistyössä Käkisalmi-säätiön ja Heinolan kaupungin yläasteen historianopettajien kanssa perinnekurssin seitsemännen luokan oppilaille. Tarkoitus on tehdä kurssista jokavuotinen.

Kurssin tavoitteena on tarjota oppilaille konkreettinen ja omakohtainen kokemus perinteiden tutkimuksesta ja vaikutuksista. Se tarjoaa rautaisannoksen perinteiden merkityksestä ja ilmenemismuodoista myös nykypäivän elämässä. Samalla oppilaat perehtyvät itse Suomen, oman paikkakunnan ja kylien historiaan.

Opetuksessa pyritään tukemaan nuorten omaa identiteettiä sekä omien juurien ja niihin liittyvän historiallisen tiedon tarkastelemista. Kurssi kehittää oppilaiden taitoa tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin. Opiskelussa hyödynnetään digiteknologiaa ja internetiä tietolähteenä.

Mikko Erosen työpanos kurssin suunnittelussa, aihepiirien valinnassa ja opetusmateriaalien ja oppituntien toteuttamisessa on merkittävä.

Käkisalmi-säätiön tunnustuspalkinnot

1) Käkisalmen Rouvasväen yhdistys 2015

2) Matti Parkkinen 2016

3) Heinolan musiikkiopisto 2017

4) Hyvinkään Lasten ja nuorten taidekeskus 2019

5) Salli Parikka-Wahlberg 2019

6) Mikko Eronen 2021

Vierailu Käkisalmen maalaiskuntaan 1

Video perustuu entisiltä asukkailta kerättyihin valokuviin.
Käkisalmi-säätiö pyrkii siirtämään ikääntyville kotiseudun vielä muistaville sekä heidän jälkeläisilleen tuokioita elämästä ja maisemista menetetyissä käkisalmelaisissa kylissä.
Teksti ja selostus: Paula Koho
Tuotanto: Käkisalmi-säätiö

Vierailu Käkisalmen maalaiskuntaan 2

Video perustuu entisiltä asukkailta kerättyihin valokuviin.
Käkisalmi-säätiö pyrkii siirtämään ikääntyville kotiseudun vielä muistaville sekä heidän jälkeläisilleen tuokioita elämästä ja maisemista menetetyissä käkisalmelaisissa kylissä.
Teksti ja selostus: Paula Koho
Tuotanto: Käkisalmi-säätiö

Vierailu Käkisalmen maalaiskuntaan 3

Video perustuu entisiltä asukkailta kerättyihin valokuviin.
Käkisalmi-säätiö pyrkii siirtämään ikääntyville kotiseudun vielä muistaville sekä heidän jälkeläisilleen tuokioita elämästä ja maisemista menetetyissä käkisalmelaisissa kylissä.
Teksti ja selostus: Paula Koho
Tuotanto: Käkisalmi-säätiö

Käkisalmi-säätiön lipunvihkimisjuhla Heinolan WPK-talolla 3.10.2020

Käkisalmelaiset muistelevat

Käkisalmi-säätiö ja Heinolan seudun karjalaiset ovat dokumentoineet Käkisalmen evakkojen tarinoita videoille useiden vuosien ajan. Videotallenteita on koottu myös perinteisiltä Käkisalmi-juhlilta ja Heinolan karjalaisten järjestämistä tilaisuuksista. Videotuotantoa julkaistaan säätiön verkkopalveluun kaiken kansan  katsottaviksi.

Käkisalmelaisten tarinoita koottiin 2010 luvun alkupuolella Erkki Heiskasen, Markku Komosen ja Marja Orpanan toimesta. Haastattelujen tekemisen strategia oli yksinkertainen.

– Ratekia ol iha selvä ja yksinkertane: Kaik evakot, ketä tavotettii ja suostuit haastattelluu, jututettii, kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Heiskanen.