Käkisalmi-säätiö on perustettu 20.6.1948 ja sen kotipaikka on Heinola.

Käkisalmi-säätiön päätarkoitus ilmenee alla olevasta sääntökohdasta:
”2 § Käkisalmi-säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista kulttuuria ja yhteishenkeä käkisalmelaisten ja muiden karjalaisten ja heidän perillistensä keskuudessa sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään.

Säätiön näkyvin vuosittainen toiminta on Käkisalmi-juhlat kesäkuun toisena viikonloppuna. Juhlat on lähes poikkeuksetta pidetty Heinolassa ja ne järjestetään yhdessä Heinolan Karjalaseuran kanssa.
Käkisalmi-säätiö järjestää lisäksi vuosittain eri teemoihin liittyviä juhlia, tapahtumia, konsertteja ja seminaareja sekä perinteen vaalimiseen ja tallentamiseen liittyviä luentoja, opetustilaisuuksia ja kursseja nuorille ja aikuisille. Yhteistyötä tehdään mm. Jyränkölän Setlementin ja paikallisten oppilaitosten ja suomalaisten yliopistojen kanssa.
Säätiön toimintaa valvoo ja ohjaa hallintoneuvosto, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Säätiö myöntää vuosittain toimintatukea ja apurahoja sääntöjensä 2 §:n mukaan eri organisaatioille, yhdistyksille, yrityksille tai toimijoille.Toimintatukea voi hakea säätiön verkkosivuilla olevalla lomakkeella syys-lokakuussa ja apurahoja helmi-huhtikuussa.

TOIMIELIMET

Käkisalmi-säätiön hallitus:
Puheenjohtaja: Kari Kaikkonen, Heinola

Hallituksen jäsenet:
Eeva-Liisa Poutanen Helsinki, Jari Karppinen Heinola, Sari Hutri-Lehtola Heinola ja Ulla Kohopää-Pihla Heinola.
Hallituksen varajäsenet:
Liisa Vehkasalo Heinola, Erkki Heiskanen Heinola, Ville Kokko Heinola.

Käkisalmi-säätiön hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Erkki Lindeberg, Kesälahti
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja: Tapani Ampiala, Huttula
Jäsenet:
Pertti Kaikkonen, Lahti
Marja Huovila, Lahti
Merja Uotila, Jyväskylä
Esko Kolli, Vierumäki
Markku Komonen, Vantaa
Seppo Komonen, Kouvola
Liisa Waali, Pornainen
Leena Kärävä-Lindgren, Helsinki

Hallintoneuvoston varajäsenet:
Osmo Poutanen, Myllyoja
Arja Ulmanen, Heinola
Hanna Tiira, Helsinki
Tommi Tiira, Valkeala
Juhani Komonen, Helsinki