Käkisalmi-säätiö järjestää yhteistyössä Heinolan Lyseonmäen koulun kanssa viime vuoden tapaan perinnekurssin koulun 7-luokan oppilaille osana koulun opetusta. Kurssi vedetään tiivistetysti yhden kouluviikon aikana viikolla 47 marraskuussa. Viikon aikana perinneopetusta saadaan järjestettyä kaikille Lyseonmäen kahdeksalle seiskaluokalle.

Opettajana toimii perinnetutkija Mikko Eronen Joensuusta, joka vastasi kurssista myös viime vuonna. Eronen on valmistanut Käkisalmi-säätiön tilauksesta laajan opetusmateriaalin perinteen tutkimuksesta. Aineistoa on hyödynnetty aiemmin mm. yleisöluennoilla ja Jyränkölän kansanopiston järjestämillä Juuret-kursseilla. Perinnekurssin järjestämisen kustannuksista vastaa Käkisalmi-säätiö, joka haluaa aktivoida Karjalan evakoiden jälkeläisiä tutkimaan omia juuriaan ja taltioimaan perinteitä, kun vanhemmilla on vielä muistitietoa kerrottavana.

Eronen on tiivistänyt aineistosta Lyseonmäen koulun opettajien kanssa nyt Heinolassa toteutettavan opetuskokonaisuuden. Kurssilla korostetaan nuorten identiteetin tukemista, omien juurien ja niihin liittyvän historiallisen tiedon tarkastelemista. Kurssin tavoitteena on myös kehittää oppilaiden taitoa tuottaa tekstejä ja antaa keinoja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin.

Perinteet elävät pelimaailmassa

Koululaisia perehdytetään perinnetutkimukseen käytännönläheisillä esimerkeillä, sillä perinteet näkyvät hyvin usein nykynuorten elämässä peleissä ja elokuvissa. Mistä Tuhkimo- ja Viikinki-tarinat ovat saaneet alkunsa ja mitä suomalaiset ovat ammentaneet Kalevalan taruista nykypäivän elämään. Miten perheiden perinteet eroavat Karjalassa ja vaikkapa Pohjois-Pohjanmaalla.

– Seiskaluokkalaisten Juuret-kurssi on tänä vuonna tiivis paketti, joka jaetaan kahteen eri kokonaisuuteen. Kurssin ensimmäisellä jaksolla oppilaat saavat napakan pikakatsauksen perinteen tutkimuksen keinoihin. Kurssilla käydään läpi myös tarinankerrontaa, katsastellaan erilaisten perinteiden esiintymistä Suomessa ja ympärimaailmaa sekä pohditaan miten tarinat kulkeutuvat kertojalta toiselle.

Kurssin toinen puolisko käytetään syventäviin opintoihin kuten perehtymiseen arkistolähteisiin ja erityisesti Heinolan seudulla kerättyihin kummitusjuttuihin, kertoo perinnetutkija Mikko Eronen.

– Harjoitustöissä oppilaat pääsevät haastattelemaan jotain sukunsa vanhempaa. Tavoitteena on herätellä nuorten kiinnostusta sukujuuriinsa ja samalla oman sukunsa historiaan. Haastattelun pohjalta oppilaat laativat äidinkielen tunnille kirjoitelman liittyen jossakin mielenkiintoisesta aiheesta, jonka he haastattelustaan poimivat. Kurssin päätteeksi koululaiset tutustuvat arkistointiin käytännössä ja he voivat tallettaa omat kirjalliset tuotoksensa tuleville sukupolville, lupaa Mikko Eronen.

 

Categories: Ajankohtaista