Karjalan kannaksen, Suvannon seudun pitäjäyhteisöt ja säätiöt kokoustivat säännölliseen tapaamiseensa helmikuussa Heinolassa.
Mukana yhteisöjen kokemusten ja tulevaisuuden suunnitelmia esittelevässä tapahtumassa oli mm. Käkisalmen kaupungin Rouvasväen yhdistyksestä, Metsäpirtti seurasta, Rautuseurasta, Räisälä-, Sakkola-, Vpl. Pyhäjärvi- ja Käkisalmi-säätiöstä sekä Vuoksela seurasta ja Heinolan karjalaseurasta.
Suvannon seudun yhteisöjen tapaamiset ja yhteistyö on saanut alkunsa, kun Karjalan luovutetuille alueille matkustaminen vapautui Suomessa. Eri pitäjäyhteisöt ja säätiöt järjestivät yhdessä matkoja rajan taa ja säästivät yhteismatkoillaan matkakustannuksissa ja tutustuivat laajasti karjalaisten entisiin kotiseutuihin nykyisen Venäjän alueella.
Yhteistyötä tehtiin myös tietojen vaihdossa muistomerkkien ja kotiseutumuseoiden ja tapahtumien järjestämisessä eri pitäjien nykyisillä sijoituspaikkakunnilla.

Digitaalisuus ja nuoret haasteena

Suvannon seudun yhteisöjen nykytoiminnan kuvauksissa kaikkien edustajien puheissa nousi esiin kaksi merkittävää kehitysaluetta. Ehkä tärkein ja kiireisin tehtävä on luovutetuilla alueilla syntyneiden evakkojen kokemusten ja muistojen tallennus. Kaikki yhteisöt tekevät tallennustyötä parhaillaan digitoimimalla kuvia, tekstejä ja tarinoita tuleville sukupolville.
Toinen merkittävä tehtävä ja haaste on nuorten saaminen mukaan karjalaisten juurien tutkimiseen ja tallentamiseen.

Käkisalmi-säätiö on Heinolassa onnistunut aktivoimaan nuoria omien juurensa tutkimiseen.
Nuorille räätälöityjä perinnekursseja on järjestetty yhteistyössä Heinolan Lyseomäen koulun 7-luokkalaisten kanssa. Oppilaiden lisäksi koulun opettajat ovat olleet tiiviisti mukana yhteistyössä. Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut perinnetutkija Mikko Eronen Joensuusta.

Päätavoitteena on ollut esitellä perinteentutkimusta oppiaineena ja samalla tuoda perinteitä lähemmäs nuorten arkea. Kurssin toisena keskeisenä tavoitteena on herätellä nuorten kiinnostusta juuriinsa ja oman sukunsa menneisyyteen.

Kursseilla on annettu oppilaille tehtäväksi laatia haastattelu jostain sukunsa vanhemmasta edustajasta. Aineistoja on käyty läpi sekä historian että äidinkielen tunneilla. Saadun palautteen perusteella haastattelu on ollut monelle jopa kurssin kohokohta. Haastatteluja on toteutettu podcasteina ja kirjoitettuina tarinoina. Viikon kestävä kurssi on järjestetty nyt kahdesti hieman eri kokonaisuuksin ja saatu palaute on ollut positiivista.
Myös Sakkola seurassa on nuoria onnistuttu saamaan mukaan perinteiden tutkimiseen. Nuoret ovat tulleet mukaan joko vanhempien tai isovanhempien mukana.

Suvannon seudun yhteisöt suunnittelevat seuraavaksi yhteistä matkaa, joka suuntautuisi itärajaa pitkin Virolahdelta pohjoiseen. Matkalla on tarkoitus tutkia karjalaisuuden tunnusmerkkejä ja tutkia kanta-Suomen karjalaisiin yhteisöihin.

Categories: Ajankohtaista