Käkisalmi-säätiö tukee vuosittain avustuksilla karjalaista kulttuurityötä sekä karjalaisia perinteitä tutkivaa, dokumentoivaa ja tallentavaa työtä. Tukimuotoina ovat vuosittaiset toiminta-avustukset yhdistyksille ja organisaatioilla sekä eri hankkeille kohdennettavat tuet ja apurahat.

Toimintatukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille ja eri organisaatioille. Yhdistysten ja organisaatioiden avustuksia voi hakea vuonna 2023 syys-lokakuussa ja tuet jaetaan tammikuussa. Jaettavat tuet ovat keskimääräisesti 500 – 3 000 euroa.

Tuen jakamisen perusteena on Käkisalmi-säätiön säännöt ja toiminnan tarkoitus, säännöistä ei voida poiketa.

”2 § Käkisalmi-säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista kulttuuria ja yhteishenkeä käkisalmelaisten ja muiden karjalaisten ja heidän perillistensä keskuudessa sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään.”

Apurahoja ja avustuksia myönnetään hakemuksesta mm. yhteisöille, laitoksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille ja työryhmille. Apuraha- ja hankekohtaista tukea voi hakea helmi-huhtikuussa ja myönnetyt tuet ja apurahat jaetaan  kesä- syyskuussa.

Lisätietoja

Kari Kaikkonen
044 7360 206

Lähetä sähköpostia

Categories: Ajankohtaista