Käkisalmi-säätiö tukee vuosittain avustuksilla karjalaista kulttuurityötä sekä karjalaisia perinteitä tutkivaa, dokumentoivaa ja tallentavaa työtä. Tukimuotoina ovat vuosittaiset toiminta-avustukset yhdistyksille ja organisaatioilla sekä eri hankkeille kohdennettavat tuet ja apurahat.

Toimintatukea myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksille ja eri organisaatioille. Yhdistysten ja organisaatioiden avustuksia voi hakea vuonna 2023 syys-lokakuussa ja tuet jaetaan tammikuussa. Jaettavat tuet ovat keskimääräisesti 500 – 3 000 euroa.

Tuen jakamisen perusteena on Käkisalmi-säätiön säännöt ja toiminnan tarkoitus, säännöistä ei voida poiketa.

”2 § Käkisalmi-säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista kulttuuria ja yhteishenkeä käkisalmelaisten ja muiden karjalaisten ja heidän perillistensä keskuudessa sekä tukea heidän henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiään.”

Apurahoja ja avustuksia myönnetään hakemuksesta mm. yhteisöille, laitoksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille ja työryhmille. Apuraha- ja hankekohtaista tukea voi hakea helmi-huhtikuussa ja myönnetyt tuet ja apurahat jaetaan vuosittain syyskuussa.

Erikseen sovittaessa tukihakemuksen voi tehdä myös muulloin, jolloin mahdollinen tuki myönnetään harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Tukihakemus tulee tehdä alla olevalla verkkolomakkeella. säätiön verkkosivuilla osoitteessa kakisalmi.fi.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee ilmetä tuen hakijan henkilöllisyys/oikeellisuus, tuen käyttötarkoitus, muu rahoitus ja rahoituksen tuleva käyttöaika.

Käkisalmi-säätiö edellyttää, että tuen saaja raportoi varojen käytöstä. Eritelty raportti  tulee toimittaa säätiölle sen vuoden loppuun mennessä, kun tuen käyttöaika on päättynyt.

Lisätietoja

Kari Kaikkonen
044 7360 206

Lähetä sähköpostia

Täytä hakemus ja lähetä se säätiölle hyvissä ajoin.

Yhdistys, organisaatio
044 123 456
Perustelusta tulee käydä ilmi kuinka hakemus täyttää säätiön toiminnan tarkoituksen tuen jakamisesta. Käyttötarkoitus vaalii karjalaista yhteishenkeä ja tukee karjalaisuuteen liittyviä henkisiä ja taloudellisia pyrkimyksiä.
Categories: Ajankohtaista

fiFinnish